Een kleine greep uit het speelveld waarin 3b3advies zich beweegt:

 

‘We vergissen ons inziens te vaak in onze keuzes betreffende benoemingen (in- en doorstroom) in onze organisatie.
Hoe krijgen wij het voor elkaar dat wij betere keuzes maken?
Of schieten we tekort in het proces daarna?’

‘Ze werkt hard, dat staat buiten kijf, maar steekt zij haar energie in de juiste dingen?
Wat is nodig om inspanningen en resultaat bij haar weer in evenwicht te krijgen?
Wat kan zij anders doen en wat vraagt dit van mij als manager?’

‘Als stafdienst binnen onze organisatie staan wij aan de vooravond van een herinrichting.
Kunnen wij deze slag maken met de mensen die wij in huis hebben?’

‘Deze medewerker presteert al een tijd bovengemiddeld;
onder welke condities zou hij nog meer voor onze organisatie kunnen betekenen?’

 

3b3advies werkt hoe dan ook resultaatgericht voor u en de organisatie waar u aan verbonden bent.
Dit door middel van:

Psychologisch onderzoek en assessment

BEKIJK: inzicht in kwaliteiten, competenties, aandachtspunten en/ of ontwikkelpotentieel in relatie tot de werkcontext – functie, team, afdeling, organisatie – die centraal staat

BESLIS: duidelijk advies inzake mate van geschiktheid en/of ontwikkelpotentieel

BEWEEG: heldere rapportage, zowel voor kandidaat als opdrachtgever, die richtinggevend is voor een performance- en/of ontwikkelplan voor de komende één à twee jaar

Coaching
en loopbaancoaching

BEKIJK: inzicht in het ‘wat’ en ‘waarom’: wat maakt dat X geen uitdaging (meer) vormt, niet past of lukt / veel tijd kost / niet effectief is binnen context Y?

BESLIS: meerdere scenario’s en hun mogelijke consequenties, alvorens een keuze gemaakt wordt over welk pad bewandeld gaat worden

BEWEEG: aanknopingspunten voor professionele en/of persoonlijke ontwikkeling en hoe die ‘levend’ te houden

HR - en organisatieadvies: workshops, trainingen, (project)management

BEKIJK: definiëring en afbakening van uw vraag

BESLIS: keuzes inzake de gewenste interventie(s) qua vorm, inhoud, omvang en op te leveren resultaat; de verwachte toegevoegde waarde is hierin leidend

BEWEEG: de feitelijke interventie(s) zelf – al doende leert men – en de realisatie van randvoorwaarden voor borging van de (leer)opbrengsten in de toekomst

 

Meer weten? Kijk hier voor informatie over aanpak van 3b3advies.

aanpakover ons